Skip to main content

IEEFA : PGE powinna porzucić plany nowej kopalni węgla brunatnego

October 08, 2019

Poland map Zloczew and Belchatow(Warszawa, 8 października 2019 r.) Zgodnie z raportem opublikowanym dzisiaj przez Instytut Ekonomii Energii i Analiz Finansowych (IEEFA) PGE, największa polska spółka energetyczna, jedna z najbardziej energochłonnych i wysokoemisyjnych firm energetycznych w Europie, ryzykuje utrzymanie słabych wyników finansowych, jeśli nadal będzie obstawała przy strategii opartej na węglu i gazie oraz inwestycji w kopalnię węgla brunatnego Złoczew, opóźniając tym samym zastąpienie paliw kopalnych energią odnawialną.

W raporcie dokonano przeglądu ostatnich wyników finansowych PGE i bliżej przyjrzano się ikonicznej elektrowni PGE w Bełchatowie, największej na świecie elektrowni na węgiel brunatny, największej w Europie elektrowni jakiegokolwiek rodzaju oraz największemu na kontynencie źródłu emisji dwutlenku węgla.

PGE stara się o koncesję wydobywczą dla nowej kopalni węgla brunatnego Złoczew w celu zasilania elektrowni w Bełchatowie przez kolejne kilkadziesiąt lat.

„Inwestowanie miliardów euro w wydobycie węgla brunatnego przez kolejne dziesięciolecia nie ma ekonomicznego sensu, skoro wiadomo, że polski system energetyczny o wiele wcześniej będzie musiał przejść transformację z węgla na bardziej przystępne cenowo, mniej zanieczyszczające środowisko, niskoemisyjne źródła energii” – powiedział Gerard Wynn, konsultant finansowy IEEFA i współautor raportu.

„PGE samo wymienia wyzwania, przed którymi stoi spółka, w szczególności wyższą cenę uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Teraz potrzebuje bardziej zdecydowanego i ambitnego określenia sposobu zastąpienia malejących zysków z węgla kamiennego i brunatnego w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Proponowana kopalnia węgla brunatnego w Złoczewie odwraca uwagę od kwestii zasadniczych, w razie jej budowy nieuchronnie przyniesie ogromne straty, za które zapłacą konsumenci lub państwo polskie. Minęły już czasy, w których firmy energetyczne mogły zastępować stary węgiel nowym.”

Raport dokonuje przeglądu przeszłych, obecnych i przyszłych strategii PGE oraz pokazuje wyjątkowo niekorzystne i pogarszające się warunki dla produkcji energii z węgla kamiennego i brunatnego w Europie.

„Przewidujemy, że zakłady energetyczne w Europie przestaną produkować energię w oparciu o spalanie węgla kamiennego oraz brunatnego najpóźniej w latach trzydziestych – w wyniku regulacji lub sił rynkowych” – powiedział Wynn.

Wydobycie i spalanie węgla kamiennego i brunatnego w Polsce jest również kwestią społeczną, ponieważ sektory te zatrudniają setki tysięcy ludzi.

Raport podkreśla, że w stosunku do długoterminowej rentowności oraz mniejszego ryzyka związanego z odnawialnymi źródłami energii, inwestycje PGE w nowe kopalnie węglowe nie przyniosą korzyści nikomu – nawet w perspektywie krótkoterminowej.

Główne ustalenia obejmują:

  • Rekordowe nakłady PGE w wysokości 37 mld PLN (8,5 mld EUR) w ramach dotychczasowej strategii na lata 2015–2020 miały negatywny wpływ na wyniki finansowe spółki.
  • Węgiel brunatny i węgiel kamienny stanowiły 76% nakładów inwestycyjnych i zakupów aktywów innych spółek przez PGE. Dla porównania odnawialne źródła energii stanowiły 3%. EBITDA z węgla brunatnego i węgla kamiennego spadała w tym okresie z roku na rok, podczas gdy w tym samym okresie EBITDA z odnawialnych źródeł energii wzrosła.
  • Koszt kapitału własnego PGE przekraczał zwrot przez co najmniej cztery ostatnie lata, co wskazuje na niszczenie kapitału akcjonariuszy przez spółkę.
  • PGE wypadła słabo w porównaniu z europejskimi spółkami energetycznymi, które poszły w kierunku odnawialnych źródeł energii.

Aby zilustrować alternatywne możliwości rozwoju PGE, w raporcie przeanalizowano, jaki wpływ na cash flow spółki przez kolejne pięć lat miałoby zamknięcie trzech najstarszych bloków elektrowni Bełchatów, oczyszczenie terenu oraz rozwój w tym miejscu naziemnych paneli słonecznych i magazynów przemysłowych.

„Stwierdziliśmy, że pozyskiwanie energii słonecznej oraz wynajem przestrzeni magazynowej przyniosłoby podobne EBITDA co węgiel brunatny przy zerowych dotacjach, nie tylko przez pięć lat, ale przez całe dziesięciolecia.” – powiedział ekonomista i współautor raportu Paolo Coghe.

Tego typu alternatywy mają pozytywny wpływ na wycenę spółki nawet po uwzględnieniu kosztu likwidacji infrastruktury związanej z węglem, jeżeli PGE skorzysta z dostępnych środków Unii Europejskiej przeznaczonych specjalnie na ten cel”. To bardzo ważne, aby PGE szybko skorzystała z dotacji na alternatywne sposoby wykorzystania gospodarczego terenów powęglowych.

Raport mówi, że nowe miejsca pracy, czy to w magazynach przemysłowych i centrach danych, czy przy wytwarzaniu niskoemisyjnej energii elektrycznej, mają przyszłość na długą metę, w przeciwieństwie do produkcji węgla kamiennego i brunatnego.

Autorzy

Gerard Wynn ([email protected]) jest konsultantem finansowym IEEFA z Londynu.

Paolo Coghe jest ekonomistą energetycznym z Paryża.

Pełny raport: By skorzystać na transformacji energetycznej PGE musi porzucić plany budowy odkrywki Złoczew

Kontakt

USA: Sandy Buchanan ([email protected])+1 (216) 314-0180

Polska: Kuba Gogolewski ([email protected]) +48 661 862 611

 

O IEEFA

Instytut Ekonomii Energii i Analiz Finansowych (IEEFA) prowadzi globalne badania i analizy dotyczące kwestii finansowych i ekonomicznych związanych z energią i środowiskiem.

 

Join our newsletter

Keep up to date with all the latest from IEEFA