Skip to main content

20. ledna 2022 (IEEFA Europe) – Skupina ČEZ musí podle zprávy Institutu pro energetickou ekonomiku a finanční analýzu (IEEFA) po deseti letech promarněných příležitostí dohánět výstavbu obnovitelných zdrojů energie.

ČEZ, největší energetická skupina v ČR a jedna z největších ve střední a východní Evropě, oznámila v roce 2021 novou strategii k dekarbonizaci výroby elektřiny.

Součástí plánu je výstavba obnovitelných zdrojů o výkonu 6 GW do roku 2030, vyřazení uhelných zdrojů do roku 2033 (v souladu s nedávno oznámeným rozhodnutím vlády) a výstavba nové jaderné elektrárny do roku 2037.

„Výstavba jaderných elektráren mívá často zpoždění,“ uvedla Mihaela Grubišić Šeba, analytička IEEFA Europe pro oblast financí v energetice a hlavní autorka zprávy. „ČEZ má navíc jen velmi malý podíl na domácím trhu s obnovitelnými zdroji. Vyvolává to otázky, jak realistická je výstavba jaderné elektrárny ve stanoveném časovém rámci.“

Zpráva IEEFA se zabývá životaschopností plánu a jeho finančními riziky a následně přináší několik klíčových poznatků.

„Kvůli absenci státní podpory se ČEZ nepodařilo vybudovat domácí kapacity obnovitelných zdrojů,“ uvedl Arjun Flora, spoluautor zprávy a ředitel IEEFA Europe pro studium finančních aspektů v energetice. „Po deseti letech řízení a plánování „samospádem“ je ČEZ v energetické transformaci pozadu, takže jej čekají významné výzvy.“

Podle investičního plánu ČEZ by navrhovaná jaderná elektrárna měla být uvedena do provozu v roce 2037, čtyři roky po odstavení uhelných zdrojů. Tento plán může zhoršit úvěrový rating ČEZ, zejména kvůli pravděpodobnému zpoždění výstavby a překročení nákladů.

„Finanční rizika dekarbonizačního plánu převažují nad jeho přínosem pro ČEZ a obyvatele ČR,“ uvedla Grubišić Šeba. „Podle našich poznatků by mohlo být efektivnější agresivněji investovat do velkých fotovoltaických systémů, což by bylo také úspornější z hlediska nákladů.“

Zpráva IEEFA vyvolává otázky, zda je ČEZ podle svého návrhu investic na dekarbonizaci skutečně připraven, a nabízí alternativu s menším finančním rizikem.

Úplná zpráva: Je ČEZ připraven na dekarbonizaci?

Kontakty na autory:

Mihaela Grubišić Šeba ([email protected]) je analytičkou IEEFA Europe pro oblast financí v energetice.

Arjun Flora ([email protected]) je ředitelem IEEFA Europe pro studium finančních aspektů v energetice.

Kontakt pro média:

Vivienne Heston ([email protected]) je ředitelkou pro strategickou komunikaci IEEFA. 

Co je IEEFA: Institut pro energetickou ekonomiku a finanční analýzu (Institute for Energy Economics and Financial Analysis, IEEFA) je organizace zabývající se otázkami v oblasti energetických trhů, trendů a strategií. Cílem IEEFA je urychlit přechod na různorodou, udržitelnou a ziskovou energetiku.

Mihaela Grubišić Šeba

Former Energy Finance Analyst Mihaela Grubišić Šeba focuses on Eastern and Southern Europe. She has 19 years of experience in research, consulting and banking, including with IFIs.

Go to Profile

Arjun Flora

Arjun Flora is Director, Europe, at IEEFA. Arjun is responsible for leading and building the Europe team, partnering with funders, campaigners and investors to maximize IEEFA’s impact.

Go to Profile

Join our newsletter

Keep up to date with all the latest from IEEFA