Skip to main content

10 stycznia 2022 (IEEFA Europa) – Przywiązanie Polski do węgla słono kosztuje polskich podatników, jednak w rządzie wciąż nie widać woli, aby przestawić kraj na czyste źródła energii, czytamy w raporcie opublikowanym przez Instytut Ekonomii Energii i Analiz Finansowych (IEEFA).

Jeżeli Polska pożegna się z węglem do 2030 r., oszczędności z tego tytułu umożliwią wybudowanie dwa razy więcej mocy czystej energii elektrycznej, niż jest to obecnie przewidziane w narodowym planie PEP2040 – mówi Mihaela Grubišić Šeba, specjalistka w dziedzinie finansowania energetyki w IEEFA i główna autorka raportu.

Według analiz IEEFA odejście od węgla do 2030 r. pozwoli polskim podatnikom zaoszczędzić co najmniej 141 mld euro, a Polska będzie mogła wreszcie zniknąć z listy największych trucicieli środowiska w UE. Ta kwota może okazać się jeszcze wyższa, sięgając czy wręcz przekraczając 200 mld euro, jeśli ceny CO2 wzrosną, a Polska nie zamknie swoich elektrowni.

Polska jest najbardziej uzależnionym od węgla państwem Unii Europejskiej – 70% krajowej produkcji energetycznej opiera się na tym paliwie. W 2020 r. Polska odpowiadała za prawie jedną trzecią energii elektrycznej wytwarzanej z węgla w całej UE.

W grudniu 2020 r. w UE ustalono nowy wiążący cel ograniczenia do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych o 55% w porównaniu z poziomem z 1990 r. W reakcji na tę informację trzy polskie spółki, których głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, zapowiedziały przeniesienie swoich osieroconych aktywów węglowych do mającej dopiero powstać Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

PGE, Tauron i Enea planują transfer osieroconych aktywów w 2022 r. Decyzja ta nie ma jednak sensu z gospodarczego punktu widzenia, w szczególności biorąc pod uwagę szersze koszty węgla – mówi Arjun Flora, dyrektor IEEFA Europe ds. badań nad finansowaniem energetyki i współautor raportu. – Odnoszę wrażenie, że ta strategia to nic innego jak powtórka państwowego planu ratunkowego dla polskiego górnictwa z 2016 r., za którą znowu zapłacą zwykli podatnicy.

Dokument PEP2040, czyli mapa drogowa przyszłości energetycznej Polski, obejmuje plan przejściowy dla regionów węglowych, program energetyki jądrowej i nowe projekty morskiej energetyki wiatrowej. Według IEEFA dodatkowe wydatki ponoszone na wydłużanie życia infrastruktury węglowej mogłyby w całości pokryć koszt powyższych projektów.

Proces dekarbonizacji w Polsce ułatwia kilka sprzyjających czynników, takich jak przestarzałe elektrownie opalane paliwami kopalnymi, inwestycje prosumentów w fotowoltaikę oraz szybki rozwój nowych technologii magazynowania energii elektrycznej i elektrowni wykorzystujących źródła odnawialne– podkreśla Grubišić Šeba.

 

Pełna treść raportu: Transformacja energetyczna w Polsce – między lobbingiem a (gospodarczym) zdrowym rozsądkiem

Report in English: Poland’s Energy Transition – Caught Between Lobbying and Common (Economic) Sense

Press release in English: Coal dependence squeezes Polish taxpayers for €141 billion

Kontakt z autorami:

Mihaela Grubišić Šeba ([email protected]) jest specjalistką ds. finansowania energetyki w IEEFA

Arjun Flora ([email protected]) jest dyrektorem IEEFA Europe ds. finansowania energetyki

Kontakt dla mediów:

Muhamed Sulejmanagic, Media Relations Manager ([email protected])

O IEEFA: Instytut Ekonomii Energii i Analiz Finansowych (IEEFA) zajmuje się badaniem kwestii związanych z rynkami energii, trendami i polityką energetyczną. Misją IEEFA jest przyspieszenie przejścia na zróżnicowaną, zrównoważoną i rentowną gospodarkę energetyczną.

###

Mihaela Grubišić Šeba

Former Energy Finance Analyst Mihaela Grubišić Šeba focuses on Eastern and Southern Europe. She has 19 years of experience in research, consulting and banking, including with IFIs. She has a PhD from the University of Zagreb and a CFA charter from the CFA Institute.

Go to Profile

Arjun Flora

Arjun Flora is Director, Europe, at IEEFA. Arjun is responsible for leading and building the Europe team, partnering with funders, campaigners and investors to maximize IEEFA’s impact. As a research analyst, he covers several topic areas relating to the energy transition in Europe, including power utilities, gas infrastructure, sustainable finance, renewable energy, energy markets and consumption trends.

Go to Profile

Join our newsletter

Keep up to date with all the latest from IEEFA