August 31, 2017 Read More →

Oljefondet bør Sette av 190 Milliarder Kroner til Investeringer i Fornybar Energi, Mener Lobbygruppen IEEFA

E24 Næringsliv:

Oljefondet er i ferd med å øke sin andel aksjer fra 62,5 prosent til 70 prosent.

Ifølge Finansdepartementet kan dette grepet løfte den forventede avkastningen i fondet fra 2,75 prosent til 3 prosent.

Allerede nå er fondet i ferd med å trappe opp aksjekjøpene, som totalt vil flytte rundt 550 milliarder kroner fra obligasjoner til aksjer.

Men drøyt en tredjedel av de pengene burde ha vært satt av til investeringer i en kraftig voksende bransje, nemlig fornybar energi, sier lobbygruppen Institute for Energy Economics and Financial Analysis i en fersk rapport.

Oljefondet bør sette av 190 milliarder kroner til investeringer i fornybar energi, mener lobbygruppen IEEFA.

Posted in: IEEFA In the News

Comments are closed.