November 27, 2017 Read More →

Kretinsky Pravne Napadne Evropskou Komisi

BizTweet Czechoslovakia:

Podle informací Biztweetu bude EPH jednou z firem, která namítne na mezinárodní úrovni aktuálně přijaté zpřísnění emisních limitů. Informaci potvrzuje také německá analytická společnost IEEFA.

Evropská komise přijala zpřísněné emisní limity pro velká spalovací zařízení s tepelným příkonem nad 50 MWt. Nové limity od poloviny roku 2021 zasáhnou zejména velké tepelné elektrárny. V těch má EPH nemalé peníze.

„Komise učinila krok v boji proti znečišťování z velkých spalovacích zařízení, jako jsou elektrárny a teplárny, která jsou zodpovědná za zhruba třetinu všech znečišťujících látek v ovzduší z průmyslu. Více než 30 procent občanů unie je vystaveno znečištění ovzduší nad limity Evropské unie a znečištění ovzduší zůstává největší enviromentální příčinou předčasných úmrtí v Evropské unii vedoucí k více než 400 tisíc těchto úmrtí ročně,“ představila Evropská komise nové opatření.

Kretinsky Pravne Napadne Evropskou Komisi

Posted in: IEEFA In the News

Comments are closed.