February 27, 2017 Read More →

Klare Faglige Anbefalinger

From World Wildlife Fund Norway:

De siste årene har en rekke ulike fagmiljøer dokumentert hvordan stadig flere store investorer går inn i infrastruktur, og håndterer den typen risiko som finnes i slike markeder. Sist ute var amerikanske Institute for Energy Economics and Financial Analysis, som ga en klar anbefaling til Oljefondet om å gå direkte inn i fornybar energi.

Potensialet er stort. Det anerkjente internasjonale initiativet New Climate Economy skrev i en rapport i fjor at det skal investeres omtrent 90 billioner dollar i infrastruktur globalt de neste 15 årene. Det er mer enn den totale verdien av alle verdens aksjer i dag.

Klare faglige anbefalinger

Posted in: IEEFA In the News

Comments are closed.