October 5, 2017 Read More →

IEEFA Raporu: Güneş ve Rüzgara Dayalı Enerji Üretiminin fosil yakıta dayalı üretimden daha düşük maliyetli olduğu ortaya çıkıyor

Borsa Gundem:

Ayak uyduramayan ve enerjide dönüşümü yakalayamayan Elektrik

Şirketleri’nin Hisse Senedi Değerinde 180 Milyar ABD Dolarlık Kayıp

görülürken Güneş ve Rüzgara Dayalı Enerji Üretimi tüm dünyada artık

fosil yakıta dayalı elektrik üretiminden daha düşük maliyetli olduğu

ortaya çıkıyor.

 

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEFFA) tarafından

bugün yayınlanan rapor ekonomilerin güneş ve rüzgara yatırım yaparak

milyarlar kazanabileceğini ve kömürlü ve diğer termik santrallere

yatırım yapan Avrupa elektrik şirketlerinin yaşadığı büyük maddi

kayıpların başlarına gelmesini önleyebileceğini gösteriyor.

“Dönüşmekte Olan Küresel Elektrik Şirketleri: Liderler ve Geride

Kalanlar: 11 Vaka Çalışması” isimli Rapor, teknoloji alanındaki

gelişmeler ile rüzgar ve güneşe dayalı enerji üretim maliyetlerindeki

düşüş sayesinde, Asya, Avrupa, Güney ve Kuzey Amerika ve Afrika’da

neredeyse herkesi şaşırtan hızda bir değişim yaşandığını ortaya

koyuyor.

 

Raporda Enel, RWE ve Engie gibi 11 büyük elektrik üretim şirketi

ile ile bu şirketlerin ellerinde bulundurduğu elektrik santralleri

incelendi. 2007 ve 2016 yılları arasında beklenenden daha az

performans gösteren elektrik santrallerin bu şirketlere neden olduğu

toplam piyasa değeri kaybının 180 Milyar ABD Doları seviyesinde olduğu

ortaya çıktı.

IEEFA Raporu: Güneş ve rüzgara dayalı enerji üretiminin fosil yakıta dayalı üretimden daha düşük maliyetli olduğu ortaya çıkıyor

Posted in: IEEFA In the News

Comments are closed.