September 26, 2018 Read More →

IEEFA: „czysty węgiel” to wysokie koszty i kłopoty eksploatacyjne

GramwZielone:

Ministerstwo Energii szacuje, że wybudowanie proponowanego projektu w technologii zgazowania węgla w Łęcznej może kosztować około 7,8 mln złotych na megawat mocy zainstalowanej. Podana przez ME wartość stanowi jednak tylko od jednej trzeciej do jednej piątej faktycznych kosztów budowy elektrowni Edwardsport i Kemper, czyli podobnych inwestycji przeprowadzonych w USA – czytamy w opublikowanym dzisiaj raporcie amerykańskiego Institute for Energy Economics and Financial Analysis.

IEEFA: „czysty węgiel” to wysokie koszty i kłopoty eksploatacyjne

Posted in: IEEFA In the News

Comments are closed.